Mysteries

Hoewel we in staat zijn om steeds verder door te dringen in de geheimen van het leven, staan we tot nu toe voor een groot aantal onopgeloste raadsels: de wereldwonderen, de piramides Stonehenge, de Tempel van Artemis in Efeze, De Pharos van Alexandrië, de invloed van de kosmos,….

Niet alleen weten we feitelijk nog betrekkelijk weinig van deze zaken, ook de invloed ervan op de mens is nog een onopgelost mysterie.

Wetenschappers zullen dit laatste wellicht afdoen met de bekende kreet: “er is niets te bewijzen, en dus bestaat het ook niet”, maar feit blijf dat er een energie is die in het hele universum voorkomt, alleen is de naam hiervoor niet overal hetzelfde op deze planeet. Zo wordt gesproken van bio-energie, in India en Tibet wordt deze alles doordringende kracht ‘prana’ genoemd. In China spreekt men van levenskracht ‘ki’. De Grieken brengen het in verband met het universum (macrokosmos).

Maar feit blijft dat mensen erdoor beïnvloed worden in hun eigen ervaring.

Evenmin als anderen helemaal precies verklaren waarom dingen werken zoals ze werken. Onopgeloste mysteries zullen er (hopelijk) altijd blijven, want waarom zouden we voor alles een verklaring moeten hebben? Is het niet spannend en geeft het niet weer welke kleine wezens we in dit onmetelijke universum zijn, als we erkennen dat we dingen niet kunnen begrijpen?