Mijn visie

In de maatschappij waar we nu in leven zijn er veel zaken die onze energie onderuit halen . Ik vraag me wel eens af waar we de energie vandaan halen om hier tegen op te boksen . Als je om je hen kijk zijn er ook veel mensen die het niet redden met ziekten en depressies . Maar als we begrijpen dat we energie zijn en je hiervan ook bewust ben. Dat je leven hier op aarde een doel heeft ook al begrijp je het niet altijd ben je mijn s` inziens over de helft . Dit gevoel verhoogt je energie waarde van je zijn, is mijn overtuiging.

Om beter in je lijf te zitten wil je zelf ook iets ondernemen waar je een energieverhogend gevoel bij krijgt, zoals
•    Spiritueel in het leven staan
•    De plaats waar je woont
•    Bewegen, sporten
•    De natuur in
•    Bewust eten en drinken
•    Tijd voor jezelf
Ik vind het niet altijd even makkelijk, de verleidingen om ons heen zijn groot. Het lijkt wel of de commercie dit bewust doet met onder andere zijn reclame met veel producten die niet ten goede komen van de mens. Als we als mens beter naar ons gevoel luisteren weten we heel goed waar de grens ligt, maar het lichaam is meestal de zwakke schakel. Daarom hebben we af en toe een zetje nodig die ons weer op de rails zet.
Hieronder een lijstje van enkele factoren die onze energie naar beneden halen;

•    De prestatiedruk vanuit de samenleving is voor mijn gevoel een van de grootste boosdoeners
•    Het toenemende aantal zendmasten die ook nog in vermogen toenemen
•    Het toenemende aantal draadloze apparatuur in huis
•    Hoogspanningsmasten
•    Voedsel met veel E middelen, geur- en kleurstoffen
•    Satellieten die vanuit de ruimte stralen
•    Water dat een te lage energiewaarde heeft als het uit de kraan komt
•    Het contact met de aarde; het in en met de natuur zijn
•    Vanuit de natuur de aardstralen en wateraders waar in deze tijd bij het bouwen van een huis geen aandacht meer voor is

En ik denk als we even nadenken zelf ook een aantal factoren kunnen benoemen die niet ten goede komen aan onze energiepeil.