Wateraders en aardstraling

Wateraders
Wateraders zijn een soort ondergrondse riviertjes. Regenwater wat niet via de oppervlakte (sloten, beken en rivieren) wordt afgevoerd, zal de grond intrekken. Het doorgezakte water zal dan via de grond bv. grindlagen zijn weg verder zoeken naar (bovengrondse) rivieren en zeeën. Er ontstaan allerlei ondergrondse stromen. Door deze stroming ontstaat er een geladenheid. Door de wrijving met zijn omgeving (zoals bv een trui waar je in wrijft die statisch wordt). Deze lading wordt aan de bovengrond afgegeven. Deze geopathische belasting kan een mens, dier of plant beïnvloeden tijdens hun groei en hun functioneren. Hierdoor kunnen er allerlei (vage) klachten ontstaan welke na verloop van tijd in een chronische vorm kunnen overgaan.

Aardstralen

Aardstralen is de populaire verzamelnaam voor allerlei soorten van straling die ons omringen. Geopathische straling wil zeggen dat de betreffende energieen afkomstig zijn, echte “aardstralen” dus. Dat kunnen de lijnen in het grid van het magnetisch veld van de aarde zijn, zoals Leylijnen, maar ook stoorvelden die ontstaan door ondergrondse wateraders en breuklijnen in de aarde. Er zijn behalve echte aardstralen nog veel meer soorten, zoals kosmische straling, bijvoorbeeld door het magnetische veld van de zon. En in toenemende mate ook de door draadloze producten veroorzaakte straling. Elektrosmog is een beetje een vreemde benaming voor de straling die afkomstig is van elektronische en elektrische apparatuur, waar iedereen in huis mee te maken heeft. Het is geen smog in de zin van schadelijke stoffen in de lucht, maar een vorm van straling die niet uit de natuur komt. De grootste bron van dit soort straling is overigens niet je mobiele telefoon maar je vaste telefoon, die via het DECT-systeem communiceert met het basisstation. Andere bronnen van “elektrosmog” zijn GSM – en UMTS-masten en in mindere mate de toestellen die deze straling ontvangen, ouderwetse beeldbuizen van de TV en computer en draadloze verbindingen in het algemeen, zoals draadloos internet en bluetooth. Maar ook halogeenlampen, stekkers en elektrische wekkerradio’s dragen hun steentje bij. Terwijl natuurlijke straling soms ook positief kan werken op levende wezens, als je op de goede plek zit, is dat bij deze soort straling nooit het geval.