Stralingen onderverdeeld

Ik heb mijzelf de volgende vraag gesteld: Welke invloed hebben energieën onder normale omstandigheden? Deze waardes zijn opgedeeld in een categorie en de mate van invloed op de mens met een totaal van 100 procent. Dit om te zien wat de beste weerstand is tegen straling in welke vorm dan ook.
Deze vraag heb ik gesteld met behulp van de wichelroede.

Waardes Categorie Procenten
Positieve of negatieve gedachten / stress / gelukkig of ongelukkig gevoel De mens 45
Aardstraling / apparatuur / hoogspanning / krachtplaatsen enz. Straling 18
Kwaliteit van voedsel Eten 14
Luchtvervuiling, bossen, zee, enz. Lucht 13
Van andere mensen Negatieve of positieve gedachten 10

Na uitpendelen kwamen bovenstaande waardes in procenten naar boven en belangrijk zijn die waardes die van invloed zijn op de mens. Uit de cijfers uit bovenstaande tabel blijkt dat de belangrijkste conclusie is dat de mens de beste weerstand heeft als men positief en gelukkig in het leven staat. Maar de categorieën hebben onderling grote invloed op elkaar. Bijvoorbeeld bij te negatieve straling en bij veel luchtvervuiling is het moeilijk om goed in je vel te zitten.

Het gedeelte op dit lijstje waar ik mee bezig ben is straling. Dit doe ik door middel van wateraders, aardstraling, apparatuur, hoogspanningsleidingen en piramides enz. Zoals het lijkt is dit maar voor 18% van invloed op de mens. Maar volgens mij is negatieve straling ook nadelig op een positief gelukgevoel van de mens. In hoeverre dit van invloed is op de mens ligt ook aan de persoon zelf. Ook de andere categorieën zijn van invloed. Als die positief zijn kan men hoogst waarschijnlijk ook meer straling verdragen. Hierdoor is het voor iedereen anders hoe de straling de mens beïnvloedt, zowel positief als negatief. Mijn conclusie is dat het geen kwaad kan zich bewust te zijn van straling in de omgeving waar men leeft, vooral de plaats waar men wil slapen en rusten.

De piramide die ik maak heeft dus voor iedereen een verschillende waarde. De kracht van de piramide is dat hij altijd een versterkende waarde heeft voor de mensen in de buurt van de piramide. Maar als je geen geloof in de piramide hebt is de versterkende waarde een stuk minder, omdat je geest dan minder energie toelaat.